| امروز دوشنبه 25 تیر 1403

هیئت رئیسه گروه 1

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

گروه یک : صنایع و معادن
احمدرضا قناد
بیشتر

حسن سعیدی تبار
بیشتر

رجب طعنه
بیشتر

گروه چهار : امور مالی
علی یوسفی
بیشتر

حاجی محمد صحتی
بیشتر

علیرضا شعرباف
بیشتر

گروه پنج : امور وسائط نقلیه
سید محمدرضا ضیایی
بیشتر

محمدرضا کابوسی
بیشتر

امین اله رحیمی
بیشتر

گروه شش : راه ساختمان و نقشه برداری
حمیدرضا قمصری
بیشتر

مریم شاکرسرای
بیشتر

علی اکبر شاهینی
بیشتر

سحاب بیدگلی کاشانی
بیشتر

حمیدرضا کریم زاده
بیشتر

گروه هفت : صنعت و فن
سید علی مردمومن
بیشتر

امیرهوشنگ بخارائیان
بیشتر

عبدالرضا جعفر زاده
بیشتر

گروه نه : کشاورزی و منابع طبیعی
محمدتقی بهشتی
بیشتر

علی ساوری
بیشتر

علیرضا رازقندی
بیشتر

سید محمد میررضائی
بیشتر

نورمحمد قره باش
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS