| امروز دوشنبه 25 تیر 1403

اطلاعیه نوزدهمین مجمع عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

اطلاعیه نوزدهمین مجمع عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان

باطلاع کلیه کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان می رساند، مطابق مصوبه هیئت مدیره ، مقرراست نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه در روز   چهارشنبه مورخ 1403/03/23 و در صورت به حد نصاب نرسیدن ، در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/31 بصورت مجازی با دستور کار:

۱-بررسی گزارش  عملکرد سال 1402 کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان

۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1402 کانون پس از استماع گزارش بازرسان

۳-بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1403 

برگزار گردد، بدینوسیله از کلیه کارشناسان محترم عضو ، برای شرکت در جلسه فوق که بصورت مجازی برگزار می گردد، دعوت به عمل می آید.همچنین ساعت برگزاری مجمع عمومی متعاقباً اعلام خواهد گردید.

 هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستانارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS